เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 60 คณะนักเรียนไทยจำนวน 26 คนซึ่งเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่สถาบันสอนภาษาที่นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ   โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจภาพรวมของการดำเนินการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการด้านกงสุล  การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตก รวมถึงการดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งคณะนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Invalid Displayed Gallery