นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand – SUN Thailand) ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนแคนาดาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยของแคนาดา และได้มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ โดยในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยในแคนาดาฝั่งตะวันตก นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคคลากร รวมถึงสาขาที่แคนาดามีความเป็นเลิศอันจะสามารถตอบสนองการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้ต่อไป