สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ที่ Vancouver Art Gallery โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสลุใหญ่ ณ นคร- แวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีการค้า การจ้างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raj Chouhand สมาชิกรัฐสภา รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raymond Louise รักษาการนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Laurence Rankin รองผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ และนาง Erin Shum รองประธานคณะกรรมการบริหารสวนสาธารณะ นครแวนคูเวอร์
โครงการเทศกาลไทยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 150 ปีของการก่อตั้งประเทศแคนาดา โดยในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมของไทยไปจัดแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ไปสาธิตการประกอบอาหาร/ขนมไทย รวมถึงการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทย อีกทั้ง ได้จัดแสดงการออกกำลังกายแบบไทย หรือ Thai Fits และจัดแฟชั่นโชว์ชุดไทยจากภูมิภาค ต่าง ๆ การขับร้องและเล่นดนตรีไทย โดยสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงด้วย รวมถึง การแจกประกาศนียบัตร Thai Select ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านคุณภาพและรสชาติจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
กิจกรรมอื่น ๆ ในงาน ประกอบด้วย การออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานทีมประเทศไทย อาทิ สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงดีซี สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก และ ท.ท.ท. สำนักงานนิวยอร์ก รวมถึงการจัดซุ้มส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวไทย ซุ้มผลไม้ไทย ซุ้มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงและขนมไทย ซุ้มร้านอาหารไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง และซุ้มนวดไทย เป็นต้น งานเทศกาลไทย ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศและชุมชนไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 35,000 คน นับเป็นงานเทศกาลประจำปีขนาดใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของนครแวนคูเวอร์ที่มีผู้เข้าร่วมและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี