เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายณรัฐ วิชญนันท์ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับพลเอกชัยชนะ นาคเกิด หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม UN Peacekeeping Defence Ministerial (UNPKDM) ซึ่งจัดขึ้นที่ Vancouver Convention Centre นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 โดยในโอกาสดังกล่าว คณะผู้แทนไทยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ อาทิ งานกงสุลและการคุ้มครองดูแลคนไทย การให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ การดำเนินโครงการกงสุลสัญจร และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตกในมิติต่าง ๆ