เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2561 สถานกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดงานอาเซียนปิคนิคประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะ Stanley Park นครแวนคูเวอร์ อันเป็นโอกาสให้กงสุลใหญ่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่อาเซียนรวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆ ของประเทศอาเซียน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำนครแวนคูเวอร์ พร้อมครอบครัวได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อเป็นพื้นฐานในการร่วมส่งเสริมการดำเนินงานในกรอบอาเซียนต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 80 คนได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน และจัดเตรียมอาหารประจำชาติมาร่วมแบ่งปันกันด้วย