สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเอ็ดมันตัน (กิตติมศักดิ์) สมาคมอัลเบอร์ตาไทย-แคนาเดียน นครคัลการี และสมาคมอัลเบอร์ตาไทย นครเอ็ดมันตัน ในการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาแบดมินตันไทยจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ SCG Badminton Academy ในการเข้าร่วมแข่งขัน 2018 Yonex Canada ณ เมืองคัลการี รัฐแอลเบอร์ตา ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 2561 โดยในโอกาสดังกล่าว นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ และนายสุทธิชาติ นิลคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนเวอร์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ในช่วงที่คณะฯ เยือนนครแวนคูเวอร์
นอกจากนี้ สมาคมอัลเบอร์ตาไทย-แคนาเดียน นครคัลการี และสมาชิกชุมชนไทยในนครคัลการี ยังได้ให้การต้อนรับคณะฯ ที่สนามบินฯ ดูแลและร่วมเชียร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย   อย่างอบอุ่นตลอดการพำนักและแข่งขันที่นครคัลการี