นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมงาน Charity Thai Night ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนกองทุนสร้างวัดพุทธปัญญานันทาราม ณ เมืองเบอร์นาบี งาน Charity Thai Night ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีศิลปินจากประเทศไทย คุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข และคุณกำปั้น นักร้องนำวงบาซู ร่วมแสดงในงาน