เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 น.ส. พฒนี หอมจิตต์ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานในงาน “วันมหาสงกรานต์” ประจำปี 25561 จัดโดยวัดญาณวิริยา 1 เพื่อให้ชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และแคนาดาฝั่งตะวันตกได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธปฏิมากร สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำผู้อาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าป่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยและเสริมสร้างมงคลชีวิต โดยมีชุมชนไทยและครอบครัวประมาณ 400 คน จากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงในรัฐบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมงานฯ