เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม Centre for Southeast Asia Research และสมาคมนักศึกษาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (UBC) จัดงาน “A Taste of SEA” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมกว่า 200 คน
ในพิธีเปิดงานฯ กงสุลใหญ่และรักษาการกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแวนคูเวอร์ ผู้แทน Centre for Southeast Asia Research รวมทั้งประธานสมาคมนักศึกษาฯ ได้ร่วมกันเทข้าวพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพและมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมอื่นๆ ในงานประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมบนเวที การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การออกบูธอาหารประจำชาติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ เป็นต้น