เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Cuisine in the Garden ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม    ความนิยมในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง โดยมีคณะกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ หรือผู้แทนในนครแวนคูเวอร์ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อังกฤษ ออสเตรีย เยอรมัน โปรตุเกส เม็กซิโก ตุรกี โรมาเนีย บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เคนยา รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐ  และภาคเอกชนของแคนาดาที่เป็น Friends of Thailand และหุ้นส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคแคนาดาตะวันตก เข้าร่วมงานกว่า 80 คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ ม้าฮ่อ และผัดไทยกุ้งสด โดย ผศ. ปรัชญา แพมงคล และการสาธิตศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทยโดยอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (มทร.) การนำเสนอเมนูอาหารไทยที่เป็นที่นิยม อาทิ ส้มตำไทย ต้มยำทะเลน้ำข้น ฉู่ฉี่ปลาทอด คอหมูย่าง-น้ำจิ้มแจ่ว ไก่ทอดตะไคร้ ข้าวเหนียวมะม่วง และสลิ่ม เป็นต้น อีกทั้งในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยคณะนักแสดงจากโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย
โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความชื่นชมในอาหารและศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลายของไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก