สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับทีมประเทศไทย และชุมชนไทย จัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีแขกเกียรติยศและบุคคลสำคัญทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ นาง Yonah Martin วุฒิสมาชิกแคนาดาในฐานะผู้แทนนาง Alice Wong สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แคนาดา นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า การจ้างงานและเทคโนโลยี รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Raj Chouhand รองประธานสภาฯ รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย John Yap สมาชิกรัฐสภา รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Heather Deal รองนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Hector Bremer เทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chak Au เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Martin Bruce ผู้กำกับการตำรวจนครแวนคูเวอร์ในฐานะผู้แทนนาย Adam Palmer ผู้บัญชาการตำรวจนครแวนคูเวอร์ รวมทั้งกงสุลใหญ่และคณะกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมงาน
งานเทศกาลไทยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Harmonious Thailand” เพื่อสื่อถึงความเป็นสังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความงดงามทางประวัติศาสตร์และความทันสมัยก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบาย “Thailand 4.0” โดยในปีนี้นอกจากการออกบูธแนะนำศักยภาพไทยในด้านต่าง ๆ โดยสำนักงานทีมประเทศไทย อาทิ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย รวมถึงการออกบูธอาหาร สปา นวดไทย และผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศไทยแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย ร่วมออกบูธให้ข้อมูลและแนะนำเกมออนไลน์และภาพยนต์แอนิเมชั่นของไทย เพื่อเปิดมิติใหม่ ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักด้วย
สำหรับกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมอื่น ๆ ในงาน ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย การสาธิตการออกกำลังกายแบบไทย หรือ “Thai Fits” โดยโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ การขับร้องและบรรเลงเพลงไทย การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การสาธิตมวยไทยและศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบของไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย การจับสลากชิงรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินโดยสายการบินไทย   รวมทั้งการสาธิตการประกอบอาหาร/ขนมไทย และการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) เป็นต้น
ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ รวมถึงการนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่ ๆ อาทิ การออกบูธนวัตกรรมด้านดิจิตัลมีเดียของไทย การแสดงดนตรีไทยสากลโดย “วงไทย” ซึ่งเพิ่งก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปีนี้ และ “วงลาว” (แขกรับเชิญ) รวมถึงการเดินแฟชั่นผ้าไทยโดยดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น มีส่วนสำคัญยิ่งในการดึงดูดความสนใจจากบุคคลสำคัญ ผู้สื่อข่าว ชาวแคนาดา รวมทั้งชาวต่างชาติที่อาศัย   ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมงานถึงกว่า 40,000 คน ในปีนี้