นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันวิสาขบูชาซึ่งจัดโดยวัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดยในโอกาสดังกล่าว ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ทำสมาธิ ทำบุญตักบาตร รับฟังพระธรรมเทศนา นอกจากนี้ ยังได้เวียนเทียน และร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพุทธศาสนา