เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครแวนคูเวอร์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมครอบครัว ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดวัดญาณวิริยา ๑ นครแวนคูเวอร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒