เมื่อวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรม Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะแห่งเมือง Prince Rupert และห้องสมุดวิทยาลัย Coast Mountain วิทยาเขตเมือง Terrace รัฐบริติชโคลัมเบีย ตามลำดับ โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและตัดแถบแพรเปิดงานที่ห้องสมุดสาธารณะแห่งเมือง Prince Rupert ร่วมกับ นาย Joe Zelwietro หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ นาย Murray Smith ผู้แทนของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมือง Tsimshian นาย Nick Adey สมาชิกสภาเมือง Prince Rupert และที่ห้องสมุดวิทยาลัย Coast Mountain ร่วมกับ นาง Sarah Zimmerman ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของวิทยาลัยฯ โดยมี นาง Carol Leclerc นายกเทศมนตรีเมือง Terrace และ นาย Brian Downie สมาชิกสภาเข้าร่วม
กิจกรรมหลักของ Thai Corner คือ การจัดมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็ก เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีกิจกรรมเสริม ได้แก่ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย การฉายวิดีทัศน์ การจัดชิมขนมไทย การแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีไทย ตลอดจนการตอบคำถามส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยนักการเมืองจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น นักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดโดยทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ต่างชื่นชมและแสดงขอบคุณสำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ดังกล่าว
เมือง Prince Rupert ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐบริติชโคลัมเบีย ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 1,500 ก.ม. มีประชากรประมาณ 14,000 คน เป็นที่ตั้งของหนึ่งในสองท่าเรือที่สำคัญของรัฐบริติชโคลัมเบีย และเป็นประตูสำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดเอเชีย
เมือง Terrace ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐบริติชโคลัมเบีย อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ แหล่งพลังงานสีเขียว และอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่เชื่อมต่อกับเมือง Kitimat เพื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชีย