เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี ประธานในพิธีฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนพานธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครแวนคูเวอร์ได้ร่วมลงนามถวายพระพร