ประกาศ เรื่อง การจัดเที่ยวบินพิเศษ(Repatriation Flight) เดือนเมษายน 2564 (โดยไม่มีเที่ยวบินพิเศษออกจากนครแวนคูเวอร์ ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2564 นี้)

กรุณา กด Click เพื่อดูข้อมูลตาม link ด้านล่างนี้ ***

https://ottawa.thaiembassy.org/th/content/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-repatriation-fl-2?cate=5f069ee272a783584326eaf4

Download: