เมื่อ 16 ตุลาคม 2565 นายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และได้พูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชุมชนไทยที่มาร่วมงาน