เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล