เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัย British Columbia Institute of Technology (BCIT) นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยคณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงได้สวดพระอภิธรรม และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรมและสังฆทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน
นอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกได้ถวายราชสักการะ จุดเทียนแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อประเทศชาติและ พสกนิกรชาวไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต่างตั้งจิตปฏิญาณที่จะน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาท มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ สังคม และตนเองสืบไป
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการลงนามถวายความอาลัยและมีกำหนดที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงปัญญาสมวาร (50 วัน) และสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อไป

Invalid Displayed Gallery