ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจรที่นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร...