นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับนาง Ramona Soares รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบริติชโคลัมเบีย ฝ่าย International Education, Independent Schools and Partner Relations Branch พร้อมด้วยนาย Alan Schroeder, Director of Global Advancement, International Education & Independent Schools Division ซึ่งได้มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบริติชโคลัมเบียกับประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว นาง Soares ได้บรรยายสรุปภาพรวมระบบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย และแสดงความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบริติชโคลัมเบียกับไทย รวมถึงการจัดทำ MoU ด้านการศึกษาระหว่างกันอีกฉบับหนึ่งให้คลอบคลุมความร่วมมือกว้างขวางยิ่งขึ้น