เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ให้การต้อนรับนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนนครแวนคูเวอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึกความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า ครั้งที่ 3 (The Third Joint Ministerial Conference of the Paris and Tokyo Memoranda of Understanding (MOUs) on Port State Control) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ณ นครแวนคูเวอร์

ในโอกาสดังกล่าว คณะได้เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ สกญ. ด้านงานกงสุลและการคุ้มครองดูแลคนไทย อาทิ การให้บริการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ การดำเนินโครงการกงสุลสัญจร การเยี่ยมเยียนแรงงานไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในแคนาดาตะวันตก

Invalid Displayed Gallery