เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ในฐานะประธานคณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ (ASEAN Consuls-General in Vancouver  –  ACGV) ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแวนคูเวอร์ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนาย Okenge Yuma Morisho ปลัดสำนักเลขาธิการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบีย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ  ในการหารือครั้งนี้ นาย Morisho ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบียในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งคณะกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแวนคูเวอร์ได้แสดงความขอบคุณ  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัฐบริติชโคลัมเบียในมิติต่างๆ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน