นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Thailand-Canada : Game Industry Partnership” ที่นครแวนคูเวอร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมเกมของไทยและภูมิภาคแคนาดาตะวันตก ตามนโยบาย “Digital Thailand” และ “Thailand 4.0.” การสัมมนาดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานไทยและแคนาดาที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงส่งเสริมการค้าต่างประเทศของรัฐบริติชโคลัมเบีย
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 40 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้เชี่ยวชาญในอุตสหากรรมเกม ผู้สื่อข่าว รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและรัฐบริติชโคลัมเบีย โดยภายหลังการสัมมนาได้มีการจัดช่วง “จับคู่ธุรกิจ” เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก สร้างเครือข่าย และเสาะหาช่องทางเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านธุรกิจระหว่างกันด้วย
ทั้งนี้ ก่อนการสัมมนาฯ คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมของรัฐบริติชโคลัมเบีย ที่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ รัฐบริติชโคลัมเบีย นอกจากนั้น ในช่วงการเยือนนครแวนคูเวอร์ครั้งนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชม Electronic Arts (EA) ซึ่งเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา และดูงานที่ Centre for Digital Media ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระดับปริญญาโทด้านดิจิตัลมีเดียแห่งแรกของแคนาดา จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คือ University of British Columbia (UBC), Simon Fraser University (SFU), Emily Carr University of Art and Design และ British Columbia Institute of Technology (BCIT).

Invalid Displayed Gallery