ที่อยู่ของ สถานกงสุลใหญ่ฯ

1040 Burrard Street Vancouver, BC  Canada  V6Z 2R9

เวลาทำการ:

  • วันทำการ:   วันจันทร์ – วันศุกร์
  • เวลาทำการ:   10:00 น. – 12:30 น.   และ  13.30 น. – 16.00 น.
  • หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา: 12.30 น.  – 13.30 น.

วันหยุดประจำปี: