เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะ Wood Buffalo Regional Public Library เมือง Fort McMurray รัฐแอลเบอร์ตา โดยนางสุทธิลัษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและตัดแถบแพรเพื่อเปิดงาน ร่วมกับ นาง Angela Betts (ผู้แทนนาย Divid Yurdiga สมาชิกรัฐสภา รัฐบาลแคนาดา) นาง Carol Christian (ผู้แทนนาย Brian Jean สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐแอลเบอร์ตา) นาง Melissa Blake (นายกเทศมนตรี Regional Municipality of Wood Buffalo) นาง Monica Domingues (ประธานคณะกรรมการห้องสมุดฯ), เทศมนตรี Allan Vinni และนาง Melissa Flett (ผู้อำนวยการห้องสมุดฯ) หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับห้องสมุดฯ โดยมีนาง Monica Domingues เป็นผู้แทนรับมอบฯ

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีผู้แทนของนักการเมืองทั้งในระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น บุคคลสำคัญในท้องที่ นักธุรกิจ ผู้สื่อข่าว นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 80 คน โดยต่างชื่นชมและให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดงาน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรม ไทย 3) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 4) การฉายวิดีทัศน์สาธิตการทำขนมไทย 5) การชิมอาหารไทย 6) การแสดงนาฏศิลป์ไทย และ 7) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ริเริ่มดำเนินโครงการ Thailand Corner ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น 12 แห่ง ในห้องสมุดสาธารณะประจำเมืองและมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ ทั้งในรัฐบริติชโคลัมเบียและแอลเบอร์ตา

Invalid Displayed Gallery