เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะ Vancouver Island Regional Library เมือง Nanaimo รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและตัดแถบแพรเพื่อเปิดงาน ร่วมกับนาย Bill McKay นายกเทศมนตรีเมือง Nanaimo  นาย Anthony Martin ผู้จัดการห้องสมุด นาย Dale Lindsay ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนเมือง Nanaimo  นาย Chris Barfoot ผู้ประสานงานด้านวัฒนธรรม (ผู้แทนนาย Chris Sholberg ฝ่ายวางแผนชุมชนและวัฒนธรรม) นาง Rebecca Kirk คณะกรรมการ – ประธานศูนย์วิจัยสัตว์น้ำ Nanaimo Deep Discovery Association – Ocean Discovery Center  และนางทิพยกาญจน์ จันทร์ตรี ภริยากงสุลใหญ่ฯ  หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับห้องสมุดฯ โดยมีนาย Anthony Martin เป็นผู้แทนรับมอบฯ 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การจัดแสดงและแนะนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรม ไทย 3) การฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยและขนมไทย  4) การสาธิตการทำอาหารไทย (ส้มตำ)  5) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 6) การชิมอาหารไทย (ทอดมัน  น้ำพริกอ่อง  ส้มตำ)  7) การแสดงดนตรีไทย และ 8) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ริเริ่มดำเนินโครงการ Thailand Corner ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น 13 แห่ง ในห้องสมุดสาธารณะประจำเมืองและมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ ทั้งในรัฐบริติชโคลัมเบียและแอลเบอร์ตา
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมือง Nanaimo และเมืองใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมบทบาทชุมชนไทยและแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย