วัดญาณวิริยา 1  นครแวนคูเวอร์

Yanviriya Buddhist Temple

2004 East Pender Street, Vancouver  BC   V5L 1W9

Tel: 604-251-5326
Email: watyanviriya.1@hotmail.com


วัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์

Buddapanyanuntarama Buddhist Monastery(BBM)

4796 Canada Way, Burnaby  BC   V5G 1L5

Tel: 604-439-1911
Email: bbmcanada@gmail.com


ศูนย์ปฏิบัติธรรม บี.ซี. (วัดพระธรรมกาย นครแวนคูเวอร์)

Dhammakaya International Meditation Society of B.C.

35063 Spencer Street, Abbotsford BC V3G 2E3   Tel: 604-304-3031

Tel: 604-304-3031
Email: meditationofbc@yahoo.ca


 วัดราชธรรมวิริยาราม 3  นครเอ็ดมันตัน 

Ratchadham Viriyaram Buddhist Temple, Edmonton

12520 – 135 Avenue NW, Edmonton  AB   T5L 3X3

Tel: 780-451-9535


วัดราชธรรมวิริยาราม 4  นครคัลการี

Ratchadham Viriyaram Buddhist Temple, Calgary

7248 – 25 Street SE, Calgary AB T2C 1A1

Tel: 403-279-9155