กระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนา Mobile Application “Thai Consular” เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการกงสุล และเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการการกงสุลแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าว ผ่าน App Store (IOS) และ Play Store (Android) โดยค้นหาชื่อ Thai Consular หรือสแกน QR code