นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำคณะข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานการค้าในต่างประเทศ และสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 อันเป็นความภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์ของความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน