• กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์และกงสุลใหญ่อาเซียนพบมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย

  กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์และกงสุลใหญ่อาเซียนพบมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ได้เข้าพบหารือกับนาง Christy Clark มุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบียเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลรัฐบริติชโคลัมเบียกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และการรวมตัวของอาเซียนเป็น ASEAN Economic Community ในปลายปี 2015 ในโอกาสดังกล่าว นางสุทธิลักษณ์ฯ ได้แจ้งให้มุขมนตรีทราบเกี่ยวกับผลการประชุม ASEAN-Canada Business...

  Continue Reading
 • การประชุมกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์

  การประชุมกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายทยทัต กาญจนพิพัฒน์กุล กงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ที่สถานกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ฯ ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2558 ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐต่างๆ ในแคนาดาฝั่งตะวันตก การจัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนในอาเซียนซึ่งจะเป็น ASEAN Economic Community ในปี 2558 และการกระชับความร่วมมือกับ Asia-Pacific...

  Continue Reading
 • กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์พบหารือกับ Rotary World Help นครแวนคูเวอร์

  กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์พบหารือกับ Rotary World Help นครแวนคูเวอร์

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ ได้ให้การต้อนรับนาง Bonnie Sutherland ประธาน/ผู้อำนวยการ Rotary World Help และคณะ รวมทั้งนาย John A. Darch และนาย...

  Continue Reading
 • กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี

  กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ซึ่งจัดโดยวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง ซึ่งรวมถึงเมืองวิคตอเรียและเมืองนานายโมบนเกาะแวนคูเวอร์ได้มาร่วมกันสวดมนต์ ทำสมาธิ ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและนำอาหารมาร่วมทำบุญเป็นการสืบสานประเพณีไทย      

  Continue Reading
 • กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์

  กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์

  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ซึ่งจัดโดยวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส แห่นางสงกรานต์ และนำอาหารมาร่วมทำบุญตามประเพณีสงกรานต์  

  Continue Reading
 

Announcement

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

ชุมชนไทยขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 6,400 ดอลลาร์แคนาดาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการไทยแลนด์คอนเนอร์ สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดจัดนิทรรศการ Thailand Corner กับห้องสมุดสาธารณะ 8 แห่งในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐแอลเบอร์ตา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ มีแผนจะจัดให้บริการกงสุลสัญจร รัฐแอลเบอร์ต้า ณ นครคัลการี ระหว่างวันที่ 27 - 29 ก.ค. 2558 และนครเอ็ดมันตัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในโอกาสต่อไป

The Royal Thai Consulate-General, Vancouver is establishing “THAILAND CORNER” at the central libraries in British Columbia and Alberta. The corner aims at providing opportunities for Canadian to know more about Thailand.

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2558

 
Welcome to Royal Thai Consulate-General, Vancouver 604-687-1143 or info@thaiconsulatevancouver.ca
 

News & Announcements