ไทยและแคนาดามีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ชุมชนไทยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จึงได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองวันชาติของแคนาดาด้วยการจัดริ้วขบวนพาเหรดเข้าร่วมในขบวนพาเหรดฉลองวันชาติแคนาดาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ที่นครแวนคูเวอร์

ขบวนพาเหรดของไทยจำนวนประมาณ 160 คนได้นำเสนอเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย การแต่งกายชุดประจำชาติและภาคต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามและหลากหลาย มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยและสาธิตมวยไทย นอกจากนั้น ยังมีรถบุบผชาติของไทย ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามและประณีตเป็นกระทงดอกบัว

ขบวนพาเหรดของไทยได้รับการตอบรับและชื่นชมจากชาวแคนาดาและชาวต่างประเทศที่มาชมขบวนพาเหรดอย่างดียิ่ง สถานีโทรทัศน์ SHAW TV ของแคนาดาได้ถ่ายทอดขบวนพาเหรดของไทยเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มต้นขบวนจนถึงสิ้นสุด รวมทั้งพิธีกรได้กล่าวถึงประเทศไทยด้วยความชื่นชมอีกด้วย