เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีรับผิดชอบยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกและพหุวัฒนธรรมของรัฐบริติชโคลัมเบีย ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์เข้าร่วมด้วย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงที่ตั้งของไทยซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่อาเซียน ในขณะที่รัฐบริติชโคลัมเบียเป็นประตูสู่เอเชียและแปซิฟิก นอกจากนั้น ยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านอื่นอีกด้วย อาทิ ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว ในการนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญให้คณะผู้แทนระดับสูงและผู้แทนภาคธุรกิจจากรัฐบริติชโคลัมเบียเดินทางไปเยือนประเทศไทย และขอบคุณรัฐบริติชโคลัมเบียที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในแคนาดาซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่นครแวนคูเวอร์