สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Thailand Week ที่ห้องสมุดสาธารณะเมืองวิคตอเรีย (Greater Victoria Public Library) รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย และการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
ในพิธีเปิดงานวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยภาคการเมืองท้องถิ่นเมืองวิคตอเรีย ภาคธุรกิจ นักการศึกษา ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และน.ส. Eileen Gillete, Library District Coordinator ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Week และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับ น.ส. Gillete ในฐานะตัวแทนห้องสมุด เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าวต่อไป
หลังพิธีเปิดงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์ และงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารว่างไทย และน้ำมะพร้าวซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย และจัดให้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ
งาน Thailand Week ที่เมืองวิคตอเรีย รัฐบริติชโคลัมเบียได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และนับเป็นงาน Thailand Week แห่งที่สองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานฯ ในปีนี้ โดยแห่งแรกคืองาน Thailand Week ที่ห้องสมุดเมือง Richmond รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558