เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีคู่สมรสกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัว ในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ได้พระราชทานบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวคำมั่นที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป