เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานกฐินสามัคคีที่วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งมีชุมชนไทยมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ถวายผ้าพระกฐินและทำบุญกันเป็นจำนวนมาก
ในโอกาสนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้พบและพูดคุยกับชุมชนไทย โดยได้กล่าวถึงการให้บริการจัดทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และผลการเยือนนครแวนคูเวอร์ของคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยและแคนาดาได้สร้างความคุ้นเคยและแสวงหาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในไทยและแคนาดาต่อไปในอนาคต