เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Discovering Thailand ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ Vancouver Playhouse และงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2014) ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณหน้า Vancouver Art Gallery นครแวนคูเวอร์

การแถลงข่าวจัดขึ้นที่บ้านพักของกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ โดยได้จัดให้มีการแสดงศิลปหัตถกรรมไทย การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทย การสาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง และพะแนงปลาแซลมอน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Discovering Thailand และงานเทศกาลไทยแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้วย

สื่อมวลชนแคนาดาประมาณ 20 รายจากสื่อหลายสาขา อาทิ หนังสือพิมพ์ วารสารเกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยว รายการวิทยุ และสื่อออนไลน์ ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวดังกล่าว และได้แสดงความชื่นชมกับความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้นำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ในภายหลังด้วย