เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานวันมาฆบูชา ที่วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และที่วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา
ในโอกาสดังกล่าว นางสุทธิลักษณ์ฯ ได้ร่วมสวดมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียนกับชุมชนไทย ซึ่งมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งได้พูดคุยกับชุมชนไทยเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แคนาดาฝั่งตะวันตก