สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Thailand Week ที่ห้องสมุดสาธารณะเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และการสาธิตการประกอบอาหาร รวมทั้งการชิมอาหารไทย
ในพิธีเปิดงานวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยคณะกงสุลต่างประเทศ ภาคการเมืองท้องถิ่นเมืองริชมอนด์ หอการค้าเมืองริชมอนด์ นักธุรกิจ นักการศึกษา ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และนาย Simon Tang ประธาน Richmond Public Library Board ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Week และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนาย Tang ในฐานะตัวแทนห้องสมุด เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือดังกล่าวต่อไป
ในช่วงพิธีเปิดงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารว่างไทย และน้ำมะพร้าวซึ่งนำเข้าจะประเทศไทย อนึ่ง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ และการสาธิตการทำรวมทั้งให้ผู้มาร่วมงานชิมสังขยาฟักทองด้วย
งาน Thailand Week ที่เมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบียได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง