เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ร่วมงานปลูกต้นไม้ วิ่ง เดิน เจริญตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งกลุ่ม Thai Kids Club และชุมชนไทยที่พำนักอยู่ที่เกาะแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อดำเนินตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วยการแปรอักษรเป็นเลข ๙ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยการเดินและวิ่งที่ Centennial Park เมือง Saanich ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ช่วงบ่ายเป็นการปลูกต้น Evergreen Magnolia ที่ Finnerty Garden ภายในมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย โดยมีกงสุลใหญ่ฯ นาย Philip Calvert อดีตเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ Victor Ramraj แห่งคณะนิติศาสตร์และ Law Chair ของ Centre for Asia and Pacific Research Initiatives มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ชุมชนไทยและครอบครัวร่วมปลูกต้นไม้ โดยก่อนการปลูกต้นไม้ กลุ่ม Thai Kids Club และนักเรียนไทยได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ
ทั้งนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1999 มหาวิทยาลัยวิคตอเรียได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช