เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีคู่สมรสกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน