เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในแคนาดาจำนวน 74 คน และผู้โดยสารชาวต่างชาติจำนวน 11 คน กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 9 ด้วยสายการบิน Cathay Pacific เปลี่ยนเครื่องที่เมืองฮ่องกง และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานเตรียมการในด้านต่าง ๆ และได้จัดทำคู่มือแนะนำประกอบการเดินทาง รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นับถึงปัจจุบันมีคนไทยในแคนาดาที่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษจากนครแวนคูเวอร์แล้วทั้งสิ้น 685 คน