เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ Stanley Park Pavilion