ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จะจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ Stanley Park Pavilion (610 Pipeline Rd, Vancouver) โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะกงสุล ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มิตรประเทศไทย ตลอดจนชุมชนไทยในรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐแอลเบอร์ตา และดินแดนยูคอน ในการนี้ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่ประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  • เปิดลงทะเบียนทาง https://forms.gle/9Ua85umL5JqQUf249 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. (เวลานครแวนคูเวอร์) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. (เวลานครแวนคูเวอร์) หรือเมื่อครบจำนวน 50 คน โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งบัตรเชิญทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (อีเมลจะส่งออกจาก rsvp@thaiconsulatevancouver.ca) ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องขออภัยที่จำเป็นต้องจำกัดจำนวนแขกเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
  • บัตรเชิญใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อระบุในบัตร และไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมงานแทนได้
  • การแต่งกาย ชุดสุภาพตามสากลนิยมหรือชุดประจำชาติ

** เนื่องด้วยข้อจำกัดของสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการนำเด็กทารก เด็กเล็ก หรือรถเข็นเด็กเข้าร่วมงาน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ rsvp@thaiconsulatevancouver.ca