เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนายรุจ โสรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี