เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ในฐานะประธาน ASEAN Consuls General in Vancouver (ACGV) ประจำปี 2560 ได้เป็นเจ้าภาพจัดการต้อนรับและพบหารือระหว่างนาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียนกับ กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ นครแวนคูเวอร์ ซึ่งประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสที่เลขาธิการอาเซียนเยือนแคนาดาเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “Southeast Asia in an Evolving Global Landscape : Prospects for an Integrated Region and Implications for Canada” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 ณ กรุงออตตาวาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน ครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียนแคนาดา รวมทั้งครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งประเทศแคนาดา