เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงแรม Fairmont Waterfront นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้นาย George Chow รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า แขกเกียรติยศ และผู้แทนมุขมนตรีรัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Teresa Wat สมาชิกสภานิติบัญญัติเขต Richmond Centre นาย John Yap สมาชิกสภานิติบัญญัติเขต Richmond-Steveston นาย Pete Fry เทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ และนาย Chak Au เทศมนตรีเมืองริชมอนด์ผู้แทนนายกเทศมนตรีได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและแสดงความพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์รวมถึงความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ
งานในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงกงสุลใหญ่และคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ประเทศต่าง ๆ ในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมงานประมาณ 350 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และความสำคัญของ “วันดินโลก” การฉายวิดีโอทัศน์เกี่ยวกับศักยภาพและนโยบายสำคัญของไทย รวมถึงการขับร้องเพลงประสานเสียง การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยสมาชิกชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง