เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุด BCIT วิทยาเขต Burnaby รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและตัดแถบแพรเพื่อเปิดงาน ร่วมกับนาย Raj Chouhan รองประธานสภาฯ และ ส.ส. รัฐบริติช-โคลัมเบีย  นาย Tom Roemer รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาย Paul McCullough รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาระดับสูง  นาย James Rout ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรม  นาย Jimmy Kim ผู้แทนนาย Lorcan O’Melinn รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ CFO  นาย Kim Dotto คณบดีฝ่ายการวิจัยประยุกต์  นาย  Lawrence Gu คณบดีฝ่ายต่างการต่างประเทศ  นาง Cynthia Petrie ประธานผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์หุ้นส่วน  นาง Alison Nussbaumer ผู้จัดการห้องสมุด รวมถึงนางทิพยกาญจน์ จันทร์ตรี ภริยากงสุลใหญ่ฯ  หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับห้องสมุดฯ โดยมีนาง Alison Nussbaumer เป็นผู้แทนรับมอบฯ 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การจัดแสดงและแนะนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรม ไทย 3) การฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยและขนมไทย  4) การสาธิตการทำอาหารไทย (ส้มตำ)  5) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 6) การชิมอาหารไทย (ลาบหมูทอด  กระทงทอง  ส้มตำ)  และ 7) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ริเริ่มดำเนินโครงการ Thailand Corner ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง ในห้องสมุดสาธารณะประจำเมืองและมหาวิทยาลัยสำคัญ ๆ ทั้งในรัฐบริติชโคลัมเบียและแอลเบอร์ตา