สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมจัดกิจกรรม Bike for Dad ประเทศแคนาดา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ Railway Greenway เมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธาน และมีข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ ประธานบริษัท ปตท. สผ. แคนาดา จำกัด พร้อมทั้งชุมชนชาวไทย ครอบครัว และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวมีบุคคลสำคัญของแคนาดาหลายท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ นาง Linda Reid ประธานสภานิติบัญญัติ รัฐบริติชโคลัมเบีย นาง Linda McPhail รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Chak Au สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ รัฐบริติชโคลัมเบีย นาย John Coupar ประธาน Vancouver Park Board และนาย Tom Mah ประธาน Canadian International Education Assistance Foundation (CIEAF)

Invalid Displayed Gallery