เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จัดการแสดง ชุด “ลอดิลกล่มฟ้า” ที่ Fei & Milton Wong Experimental Theatre นครแวนคุเวอร์ โดยการแสดงดังกล่าวเป็นนาฏยกรรมร่วมสมัยชุดพิเศษซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะจากวรรณกรรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของไทยเรื่อง ลิลิตพระลอ โดยนำศิลปะการฟ้อนรำและการต่อสู้ของไทย (เจิงดาบ) ผสมผสานเข้ากับศิลปะการเต้นและการแสดงละครเวทีของตะวันตก สร้างความชื่นชมให้แก่ชาวแคนาดา ชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมรับชมกว่า 250 คน โดยมีบุคคลสำคัญของนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมหลากหลายท่าน อาทิ นาย Chak Au สมาชิกสภาเมือง Richmond นาย Ken Kwan ผู้แทนกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ รัฐบริติชโคลัมเบีย นักธุรกิจ อาทิ นาย John M.Darch ประธานบริษัทกาแฟดอยช้าง และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอล์และเมืองใกล้เคียง
นอกจากการแสดงดังกล่าวสถานกงสุลใหญ่ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัด ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง สกญ. และชุมชนไทยร่วมกับ Canadian International Education Assistance Foundation มีโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวโดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม.ย. 2558

Invalid Displayed Gallery